అజ్ఞాతవాసి సినిమా ఫ్లోప్ కావడంతో కోపంతో కొత్త సినిమాకీ రెడీ..!

0
293

అజ్ఞాతవాసి సినిమా ఫ్లోప్ కావడంతో కోపంతో కొత్త సినిమాకీ రెడీ..!  

Power Star Pawan Kalyan is the first film to be penned by Pawan Kalyan in the 25th film. The first day negative debut that was released in the middle of the gorgeous expectations of the first day negative was not on the first day collections. Pawan Kalyan’s career was the first film ever to be the first ever HD collection This movie is first day 6 0.2 crores Gross Collection and Nane Bahubali in the next placement.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here