పరాయిగడ్డపై ఇండస్ట్రీ రికార్డ్..ఫ్యాన్స్ మీసం మెలేసే న్యూస్..!

0
249

పరాయిగడ్డపై ఇండస్ట్రీ రికార్డ్..ఫ్యాన్స్ మీసం మెలేసే న్యూస్..!

On this occasion Keti Reddy was selected for KCR. Keti Reddy said they are supporting KCR, who is trying to make a qualitative change in India. Keti Reddy said that KCR was founded in Tamil Nadu in support of KCR. Keti Reddy expressed hope that the Congress-BJP is betraying the people of the country and the success of KCR, which is working for the establishment of a pedal front.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here