అజ్ఞాతవాసి ఫ్లోప్ తో ఉన్న త్రివిక్రమ్ కి ఎన్టీఆర్ గట్టి షాక్ ఇచ్చాడు..!

0
445

అజ్ఞాతవాసి ఫ్లోప్ తో ఉన్న త్రివిక్రమ్ కి ఎన్టీఆర్ గట్టి షాక్ ఇచ్చాడు..!

Power Star Pawan Kalyan has been penned by Pawan Kalyan for the third consecutive time. He has acted in negative reviews for the first time in the film industry. Pawan Kalyan’s career is the highest grossing film Made this film After the non-Amazon day tournament at 60.2 million Gross Collection was ajnatavasi film.The day after the theater house was full of 80% of theater house, the huge collection collected by the huge crowd of two days and the chains are expected to be chains.

.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here