సింహాద్రి తలతెన్నే స్టొరీ ఎన్టీఆర్ కు చెప్పిన డైరెక్టర్..?ఎన్టీఆర్ ఇచ్చిన ఆన్సర్ కి షాక్ అయ్యాడు

0
658

సింహాద్రి తలతెన్నే స్టొరీ ఎన్టీఆర్ కు చెప్పిన డైరెక్టర్..?ఎన్టీఆర్ ఇచ్చిన ఆన్సర్ కి షాక్ అయ్యాడు

Rajahouli has been shocked by Rajamouli for the next time that he is going to do a film after the blockbuster 2 block buster. Rajamouli has been shocked by the mega power star Ram Charan Young Tiger.
A story line of the film has become a hot topic in the industry. According to the story line, Bollywood super hit Kabhi Khushi Kabhie Ghoom, Ram Charan and NTR are different from the roles of Rajamouli.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here