అమ్మాయి అన్నయ్యా అని పిలిస్తే..ఎన్టీఆర్ ఏమిచేసాడో చుస్తే ఫ్యాన్ అయిపోతారు

0
575

అమ్మాయి అన్నయ్యా అని పిలిస్తే..ఎన్టీఆర్ ఏమిచేసాడో చుస్తే ఫ్యాన్ అయిపోతారు  

Nandamuri hero Kalyan Ram is producing the movie Jai Lavakusha block buster hit with the same Josh with Kalyan Ram as hero is doing both the films busy.
There is also the director of Kollywood director Jayendra directing them. East Coast Productions and Cool Breeze Cinemas are being produced jointly by Tamanna in this movie.
The bumper offer has already been reduced to 50 per cent of the shooting scenes. Gemini TV has a satellite rights. 4.5 crore, and now the Hindi rights have been gaining popularity worth Rs.2.5 crores.  

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here