ఎన్టీఆర్ సినిమా కోసం త్రివిక్రమ్ అదిరిపోయే ప్లన్..!ఫాన్స్ కి పండగే..!

0
319

ఎన్టీఆర్ సినిమా కోసం త్రివిక్రమ్ అదిరిపోయే ప్లన్..!ఫాన్స్ కి పండగే..!   

But he said that he was shocked to all those who heard him. All the Telugu people know the political developments in the AP yesterday. The consequences are rapidly changing as the station vs. AP is a non-stop in the morning from morning till night. The updates about the news are frequently reported in the name of Breaking News.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here